SƠ ĐỒ TƯ DUY – MINDMAP

Những lợi ích và hiệu quả của phương pháp!

  Cung cấp cho con một công cụ ghi chép – học tập hiệu quả

  Văn – Sử – Địa học thuộc giờ đây không còn là nỗi lo

  Tổng hợp kiến thức Toán-Lý-Hóa khoa học & thuận tiện giải bài tập

  Tăng tốc độ đọc hiểu, tiết kiệm thời gian học, tiếp thu kiến thức

  Cải thiện khả năng ghi nhớ

  Cải thiện kết quả học tập trên trường

   Giảm áp lực căng thẳng học tập – giảm bớt “chạy xô” đi học thêm…